LOCAL

El domicili social de la Penya Blaugrana de Castelló d'Empúries es troba ubicat al CASAL DE LA GENT GRAN des de l'any 2017

------------


ANTERIORS LOCALS:


Per poder fer-te soci de la nostra penya blaugrana, només cal demanar i omplir una fitxa de soci  a la nostra seu social, qualsevol dia que facin partit del Barça.
Més tard rebràs un carnet on hi apareixerà el teu nom i el número de soci a que estàs adscrit.
Gràcies per fer-nos costat i ampliar la nostra familia barcelonista.
Les dades que heu de posar són: el nom i cognoms, l'adreça on vius, la localitat i el codi postal. També el número de DNI i els 20 dígits complerts per on passaren la domiciliació bancaria.


El domicili social de la Penya Blaugrana de Castelló d'Empúries es va trobar ubicat al carrer de la Verge de Castelló d'Empúries (Girona), cor del centre històric de la població.
La penya fou fundada el 24 de setembre de 1999, i està registrada amb el número 1331. A dates del mes de gener de 2005 té aproximadament uns 250 socis.

Aquest local està en règim de lloguer. La penya disposa en propietat del mobiliari i d'un projector amb pantalla per gaudir dels partits. Sempre que el Barça juga, la penya s'obra pels seus socis. (quan el partit es fa en obert, no obrim) Disposem d'unes 60 places assegudes. Els partits en que es preveu més gent, com potser el cas dels Barça-Madrid, intentem anar a la sala municipal del nostre poble on no tenim problema d'espai. Amb l'ajuda del nostre projector podem gaudir del partit. A la temporada 2004-2005 vam estrenar aquest mètode. El partit de la primera volta que es va jugar al Camp Nou vam desplaçar-nos a la llar de jubilats, doncs la Sala municipal estava en obres.
Abans de disposar d'aquest local, la penya havia iniciat les seves passes a la part de dalt de l'àntic café-bar "Som-6" de la població, i més tard al bar-restaurant de "Les Voltes", també de Castelló d'Empúries.

ÚLTIMES REFORMES: 
Estrenem pancarta a la nostra seu:
 
anteriors reformes:


FUNCIÓ DE LES PENYES
Mai no hem discrepat d'aquells que consideren que les penyes són necessàries, al contrari d'altres que diuen una altra i que ja n'hi ha prou amb el club, que unifica i atorga la condició de barcelonisme. Tot I que això és cert, ens semblen molt bé aquestes entitats on l'amor als colors es fa més íntim, més personalment.
Si les penyes han nascut de l'amor cap al club, la seva missió és ben clara: servir-lo en tot allò que ajudi a la seva grandesa, ni cercles de vanitats, ni vies per creure's que són socis de categoria superior, sino escamots de sacrifici, portaveus d'allò que té el club de millor. Les penyes han de ser presents en tots els moments capitals de la vida de l'entitat i en aquells, no tan importants, però no menys decisius. Si la raó de ser es deriva del més càlid barcelonisme, és lògic que siguin les primeres a llançar els seus socis a l'entusiasme, a la col.laboració i a l'ajuda.
Revista BARÇA

MANUAL DE SERVEIS A LES PENYES enllaç directa a l'espai web del FCBarcelona. Arxiu PDF
CONSELL CONSULTIU DE PENYES, òrgan del FCBarcelona. Vincle directa a l'espai web.

La Penya Blaugrana de Castelló d'Empúries ha renovat diverses vegades el pin. En aquest apartat podeu observar alguna mostra. Si voleu obtenir el pin només cal enviar un correu electrònic o venir a recollir-lo a la nostra seu social qualsevol dia que hi hagi partit. El preu si veniu a buscar-lo és de 1,50 €.
Si voleu que us l'enviem, us heu de fer càrrec de les despeses per enviament. Feu-nos saber allà on voleu que us l'enviem.

Tota penya consolidada ha de tenir una normativa interna, amb els seus estatuts i una normativa general. A contnuació adjuntem la normativa específica per cada penya; a sota d'aquesta els nostres estatuts.
Las peñas deberán pagar impuesto sobre sociedades:
El gravamen sobre la base imponible, diferencia entre ingresos y gastos, es del 10 por ciento


La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, cuyo ámbito de aplicación, según su artículo 2, abarca a las "asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico". Por lo tanto, esta Ley es aplicable a las peñas de todo el estado español.
En lo que respecta a novedades contables, la Ley, en su artículo 14, obliga a partir del ejercicio 2002 a llevar una contabilidad, como si de una empresa se tratara.
Como consecuencia de todo ello, las peñas están obligadas a presentar entre los días 1 y 25 de julio próximo, como plazo generalizado, la declaración sobre el impuesto de sociedades.
Las asociaciones concernidas por esta Ley vienen obligadas a adaptar sus estatutos antes del 22 de marzo de 2004, así como presentar un escrito en el cual se indique que se encuentran en situación de funcionamiento, notificando domicilio social, identidad de los componentes de los órganos de gobierno y representación, así como la fecha de elección o designación de estos.
Por otra parte, las novedades fiscales con respecto a las asociaciones vienen detalladas en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro. De acuerdo con la Ley referida, a las peñas les son de aplicación la normativa del Impuesto de Sociedades, y a abonar, en base a dicha normativa, el 10 por ciento sobre la base imponible (ingresos menos gastos).
La Ley considera exento del impuesto los donativos y donaciones, incluidas las patrimoniales, las cuotas de los socios, algunas subvenciones, las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliarios, las rentas provenientes de transmisión de bienes y derechos propiedad de la peña, así como otras diversas actividades.
9/5/2003 (Demetrio González)